Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling

 

Klagomålshantering – arbetsgång

Blankett för klagomål vårdnadshavare

 

Verksamhetsberättelse 2021

 

Ansökan om förskoleplats

Köregler