Plan for aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling

Klagomålshantering – arbetsgång

Blankett för klagomål vårdnadshavare

 

Ansökan om förskoleplats

Köregler

Verksamhetsberattelse-2023-Solbacken