Solbacken är en fristående förskola med kristen profil och huvudman för verksamheten är Equmeniakyrkan i Tibro. Här kan vi erbjuda ditt barn att vara på en liten förskola med två avdelningar. Avdelningen Pärlan är för barn åldrarna 1-3 år och avdelningen Skatten är för barn i åldrarna 3-6 år. Vi samarbetar mellan avdelningarna vilket ger barnen möjlighet att känna trygghet med all personal på förskolan.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och dessutom med en kristen profil, vilket innebär att den gyllene regeln genomsyrar verksamheten. Vi inleder varje måltid med bordsbön och har en kristen samling, där vi utgår från bibelberättelser, varje vecka. Vi är också med på en gudstjänst varje år.

Förskolan ligger i anslutning till Equmeniakyrkan i Tibro. Lokalerna är ljusa och rymliga med en gemensam entré för båda avdelningarna. I de olika lekrummen finns möjligheter för både styrda och fria aktiviteter. Det finns bland annat en ateljé för skapande aktivitet. Vi har förmånen att kunna använda kyrkans stora scoutstuga för rörelselek. Vår gård är planerad för aktiv utomhuslek där barnen får cykla på cykelvägar, leka i sandlådan och bygga i vår utomhusbygg. Vi har dessutom hinderbanor och möjlighet till vattenlek.

I vår föräldrasamverkan ingår inskolning, utvecklingssamtal, föräldramöte och föräldrasamråd samt Luciafirande och gudstjänst i kyrkan.

Vi har en egen kö till vår förskola och ansökningsblankett finns här. När det gäller avgifter och vistelsetider så har vi samma regler som förskolorna i Tibro kommun.

Kontakta gärna rektor Julia Lund om du har några frågor, via telefon 0705-920 559  eller e-mail:rektor@solbackentibro.se