Skatten är en syskonavdelning med 20 barn i åldrarna 3-6 år. Vi arbetar med utgångspunkt i förskolans läroplan och planerar verksamheten utifrån den.

Vi har rymliga lokaler fördelat på två våningar, där barnen har möjlighet att leka i flera olika lekmiljöer. I vår ateljé finns inspirerande material som barnen använder sig av i sitt skapande. Det finns flera miljöer där barnen ges möjlighet att utforska bygg och konstruktion i leken.

Varje vecka har vi en kristen samling som vi kallar för Skattensamling. I Skattensamlingen dramatiserar vi Bibelberättelser och pratar om hur man är en god kamrat utifrån Gyllene regeln: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.