Pärlan: 0707-609028 

Skatten: 0769-434287

Rektor, Julia Lund: 0705-920559

E-mail: rektor@solbackentibro.se

Styrelsens ordförande, Malin Eriksson

E-mail: styrelsen@solbackentibro.se

 

Equmeniakyrkan Tibro :Equmeniakyrkan Tibro