Pärlan är en småbarnsavdelning med 14 barn i åldrarna 1-3 år. Vi arbetar med utgångspunkt i förskolans läroplan och planerar verksamheten utifrån den.

Vi arbetar med närvarande vuxna för barnens trygghet. Vi tror på ett lustfyllt lärande där vi utgår från barnens behov och intressen, där vi ser till både det enskilda barnet och till hela barngruppen. Leken är viktig för barns lärande och utveckling, därför ger vi dem många möjligheter till lek i vår dagliga verksamhet, både inne och ute. Vi ger förutsättningar för att barnen ska lära sig lekens grundregler såsom turtagande, samförstånd och ömsesidighet.

Varje vecka har vi en kristen samling som vi kallar bibelsamling. I bibelsamlingen dramatiserar vi och använder oss av bibelberättelser som grund för hur vi ska vara mot varandra.