Öppettider
Förskolan öppnar kl. 6:15 och tiden då förskolan stänger är beroende av barnens vistelsetid, dock längst till kl. 18:15

15-timmars vistelsetid i veckan
Allmän förskola (3-, 4- och 5-åringar), arbetssökande samt föräldralediga har rätt till 15 timmar i veckan. Skolans läsårstider gäller.

Sjukdom och ledighet 
Är barnet sjukt, meddela avdelningen innan kl. 7:30. Friskanmäl barnet senast kl. 11:00 dagen innan barnet kommer tillbaka. Detta underlättar för oss vid planering av måltid och vikarietillsättning vid ordinarie personals frånvaro.
Vid maginfluensa ska barnet vara hemma 48 timmar efter sista sjukdomssymptom. Syskon stannar hemma.