Öppettider
Förskolan öppnar kl. 6.15 och tiden då förskolan stänger är beroende av barnens vistelsetid, dock längst till kl. 18.15

15-timmars vistelsetid i veckan
Allmän förskola (3-, 4- och 5-åringar), arbetssökande samt föräldralediga har rätt till 15 timmar i veckan. Skolans läsårstider gäller.

Sjukdom och ledighet 
Ring och meddela om barnet är sjuk eller ledig. Friskanmäl barnet också. Det underlättar för oss i planering av måltid och vikarietillsättning vid ordinarie personals frånvaro.